بلاقا گؤره

یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
جكستان پَــ نَــ پَــ
جكستان پَــ نَــ پَــ
آنا یارپاق       ایلگی      
شنبه 2 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

گلچين پ نه پ هاي بهار

به بابام ميگم روحم خستس ميگه ها يعني ميگي بريم مسافرت؟ پـَـــ نــه پـَـــ زنگ بزن كتابخونه يه دو پرس غذاي روح بيارن سيرش كنم خستگيش در بره تو ام تو خرج نيفتي
.
.
.
بچه ?? ساعت نيست به دنيا اومده ، برگشته بهم ميگه نميتونه راه بره ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ فقط ميتونه پشتك بزنه !
.
.
.
گفتم : از صداي سخنش نديدم خوشتر ! گفت عشق رو ميگي ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ صداي خروپف بابام رو ميگم !
.
.
.
رفتم در خونه رفيقم … از پشت آيفون ميگه … تنهايي؟ پـَـــ نــه پـَـــ خونه محاصره ست … بهتره خودتو تسليم كني
.
.
.
دستمو بلند كردم از استاد سوال كنم. ميگه شما سوال داري؟ گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ خواستم خطوط كف دستمو بهت نشون بدم فالمو بگيري …..
.
.
.
ده خدا چاقو خورده در حد تيم ملي داره ازش خون ميره برديمش اورژانس پرستار ميگه اوردين بستري كنين پـَـــ نــه پـَـــ اورديم خون بده بريم !

738984923725123323121 جملات جديد پ ن پ نوروز 1391

?تا سطل رنگ گرفتم دستم ، همسايه اومده ميگه ميخوايد نقاشي كنيد ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ ميخوايم رياضي حل كنيم !
.
.
.
جك هاي پ نه پ
از دماغم داره خون ميچكه و بدو بدو دارم ميرم طرف دستمال كاغذي ! وسط راه جلومو سد كرده ميگه چي شده ؟ خون مياد ؟ دستمال ميخواي ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ شير دماغم خراب شده دارم ميرم لوله كش بيارم !
.
.
.
پ نه پ جديد
تو فرودگاه دارم با رفيقم حرف ميزنم يارو داره رد ميشه ميپرسه: شما ايراني هستين؟ مي گم: پـَـــ نــه پـَـــ ما چيني هستيم فقط روي ما فارسي ساز نصب كردن
.
.
.
اس ام اس پ نه پ
به طرف ميگم شمارمو بدم ناراحت نميشي ميگه شماره موبايلتو ميگم پـَـــ نــه پـَـــ شماره كفشمو ميدم برام عيدي بخري
.
.
.
از سر كار ميام خونه مامانم ميگه اومدي ميگم پـَـــ نــه پـَـــ هنوز تو راهم ميخواي بزنگ ببين كجام
.
.
.
دارم فيلم گريه دار ميبينيم وگريه مي كنم، مامانم اومده ميگه: فيلمش گريه داره؟ ميگم پـَـــ نــه پـَـــ خنده داره، من دارم گريه ميكنم تا كارگردانش رو ضايع كنم!
.
.
.
علم بهتر است يا ثروت؟ ثروت! پـَـــ نــه پـَـــ علم؟
.
.
.
به بابام ميگم روحم خستس ميگه ها يعني ميگي بريم مسافرت؟ پـَـــ نــه پـَـــ زنگ بزن كتابخونه يه دو پرس غذاي روح بيارن سيرش كنم خستگيش در بره تو ام تو خرج نيفتي
.
.
.
بچه ?? ساعت نيست به دنيا اومده ، برگشته بهم ميگه نميتونه راه بره ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ فقط ميتونه پشتك بزنه !
.
.
.
گفتم : از صداي سخنش نديدم خوشتر ! گفت عشق رو ميگي ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ صداي خروپف بابام رو ميگم !
.
.
.
رفتم در خونه رفيقم … از پشت آيفون ميگه … تنهايي؟ پـَـــ نــه پـَـــ خونه محاصره ست … بهتره خودتو تسليم كني
.
.
.
دستمو بلند كردم از استاد سوال كنم. ميگه شما سوال داري؟ گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ خواستم خطوط كف دستمو بهت نشون بدم فالمو بگيري …..
.
.
.


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ 91
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir