بلاقا گؤره

یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
جكستان پَــ نَــ پَــ
جكستان پَــ نَــ پَــ
آنا یارپاق       ایلگی      
شنبه 2 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

پ نه پ ارديبهشت 91

داشتم تلويزيون ميديدم
بعد مادر بزرگم اومده كانال رو عوض كرده بعدش به من ميگه داشتي ميديدي؟؟؟!!!
پَـــ نَ پَـــ داشتم گرمش ميكردم تا شما بياي ببيني!!!!!

رفتم واسه استخدام,
يارو ميگه اومدي واسه استخدام؟
پ ن پ اومدم ببينم كي استخدام مي شه ازش شيريني بگيرم!
تو جاده بنزين تمام كرديم وايساديم كنار جاده 4 ليتري تكون ميديم ! طرف اومده ميگه بنزين تمام كردين ؟پَــــ نَ پَـــــ 2
ميگيم:نه پـَـَـــ ميگيم هورا ! ما هم از اين دبـــّه ها داريم !!!

دارم فيلم گريه دار ميبينم , گريه ميكردم , مامانم اومده مي گه فيلمش گريه داره ؟
نه پ خنده داره من دارم گريه مي كنم كارگردانشو ضايع كنم !

جلو در دستشويي، طرف اومده ميگه ع ع ع ببخشيد شما توي صف هستين؟ نــــــــــه پــــــــــــ سوسكيم اومديم نهــــــــار....

صيح اول صبحي نشستم تو تاكسي ، بد عنق...
يه دختري با كلي افاده تا اومد بشينه بغل دستم ،
يهو با صداي بلند باد در كرد !
خيلي خودمو كنترل كردم ، باور كنيـــن خيلي .
ولي يهو پوكيدم از خنده ، چشام شده پرِ اشك...
برگشته ميگه : خنده داره ؟!!
منم گفتم : نه پـَـَـ ... اين اشكِ شوقه تو چشام ...!

رفتم استخر داشتم غرق ميشدم غريق نجات ميله رو برداشته اومده لب استخر با لبخند ميگه ميخاي كمكت كنم؟نه پ با اون ميله استريپتيز كن ببينم بلدي

حموم بودم، مامانم مي زنه به در مي گم بـــله ؟
مي گه حمومي ؟
مي گم نه پـَـ اينجا لندنه، صداي منو از راديو بي بي سي مي شنويد

بهش ميگم: زود باش دمپاييتو بده تا سوسكه نرفته... ميگه:مگه ميخواي بكشيش؟... نه پَ ميخوام بدم سوسكه پاش كنه !!!

تصادف كرديم، زنگ زديم افسر اومده ميگه : تصادف شده؟
ميگم : نه پـــــَ ... داريم هشدار براي كبرا 11 رو فيلم برداري ميكنيم!!!

يارو سگ هاي منو ديده، ميگه غذا ميخورن؟ نه پـَـَـ فتوسنتز ميكنن

رفتم داروخونه كرم ترك پا بگيرم
مي گه واسه پا ميخواين؟؟
نه پــــَ
ميخوام در جهت از بين بردن ترك هاي كوير لوت گامي برداشته باشم

سر جلسه امتحان به كناريم ميگم داداش برسونيا
ميگه تقلب؟
گفتم نــه پـَـَــــ مواد ، يه وقت خمار نشم

فاميلمون اومده آكواريومم رو ديده ميگه غذاي مخصوص بهشون ميدي؟
نه پـَـَـ پول تو جيبي ميدم بهشون خودشون ميرن واسه خودشون غذا ميخرن

زنگ زديم اتش نشاني،ميگه جايي اتيش گرفته؟نه پــــ زنگ زديم ببينيم امشب خونه اين بيايم مهموني

از راننده اتوبوس ميپرسم چقدر شد؟ميگه 225 بهش 300 تومن دادم,ميگه يه نفري؟گفتم نه پ كل اتوبوس مهمونه من!

يارو اومد تعميرگاه گفت: براي لپ تاپم رَم ميخوام ... گفتم: داريم .... گفتش :مطمئني براي لپ تاپه ؟ .... گفتم : نـَــ پــــَ ... براي PC ـه ميخوام بُكُنم تو پاچـــت ...

تو رستوران، پيشخدمتو صدا كردم ميگم آقا توي سوپ من مگس افتاده! ميگه مرده؟ ميگم نَ پـَـَــ هنوز زندست، داره شنا ميكنه، صدات كردم بيايي نجاتش بدي!!!

يارو دو ساعت داره خودپردازو انگولك ميكنه تازه برگشته ميگه شمام كار دارين ؟ نَ پـَـَـ وايستاديم اينجا بنيه و پشتكارِ شما رو سرلوحه زندگيمون قرار بديم

تو دندانپزشكي دكتر آمپول بي حسي رو خالي كرد تو لثه ام. بعد از يه ربع كه بي حس شد ميگه:خوب حالا پرش كنم؟! فكر كن من با دهن باز چطوري بهش گفتم نه پــــَ !

ميگم بابا... تصميم رو گرفتم... مي خوام زن بگيرم...
ميگه ميشناسيش؟ ميگم آره..
ميگه مجرده؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ منتظرم شوهرش رضايت نامشو امضا كنه بريم خواستگاري


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ 91
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir