بلاقا گؤره

یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
جكستان پَــ نَــ پَــ
جكستان پَــ نَــ پَــ
آنا یارپاق       ایلگی      
جمعه 15 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

اس ام اس خنده دار 91

بندگي كن تاكه سلطانت كنند
تن رها كن تا همه جانت كنند
سر بنه در كف ، برو در كوى دوست
تا چو اسماعيل ، قربانت كنند
بگذر از فرزند و مال و جان خويش
تا خليل الله دورانت كنند
عيدتون مبارك
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اي تو جان نوبهاران، خوش رسيدي، خوش رسيدي!
اي تو شور آبشاران، خوش رسيدي، خوش رسيدي!
آمدي چون ماه تازه، تيغ بر كف، خنده بر لب
آمدي اي عيد قربان! خوش رسيدي، خوش رسيدي!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عيد است بيا بخانه ام قهر مباش
مغرور ترين دختر اين شهر مباش
قربان تو گردم روز عيد قربان
عيدانه بده و تلخ چون زهر مباش . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نام نويسي جهت اعزام فوري به حج تمتع امسال شروع شده است جهت اقدام به دفتر تهيه و توزيع چهار پايان جهت ذبح در عيد قربان اقدام فرمائيد !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر زنده اي sms بده (طرح آمار گيري از بازماندگان عيد قربان)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نگارا عيد قربان است قربانت شوم يا نه ؟
نگفتي يك دمي آيا كه مهمانت شوم يانه ؟
براي طوف كويت جامه احرام بر بستم
گداي دوره گرد گوشه خوانت شوم يانه ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به حرمت گوسفندي كه جانه حضرت اسماعيل رو نجات داد 7 مرتبه بگو بع بع وبراي 7 گوسفند ديگر ارسال كن .حتما بفرست حاجت ميگيري
نخند بع بع كن .يه نفر كوتاهي كرد بعد 7 روز عر عر ميكر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
يه پيشنهاد برات دارم ! بيا اين يكي دو زوره رو به جاي بع بع ، ار ار كن ! شايد شانس بياري نفهمن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خيانت واژه ي تلخي ست ، حقيقتي زهرآگين ،
فرود دشنه، پي در پي ، بر پيكره ي دوستت دارمها ،
هرگز تبرئه اي نيست
آنكه را كه را چنين به كشتن قلب آهنگين عشق برخاست و دلي را كه پژمرد ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر كه را ديدم خيانت كرد و رفت
هر كه با من بود يار من نبود
هر كه آمد بر دلم زخمي گذاشت
خود ندانستم از اين غمها چه سود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با عشق به من به من خيانت كردي
دل دادم و تو رد امانت كردي
رفتي و چه آسوده ز من دل كندي
هر دو قلمت خورد اگر برگردي !! ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
كسي كه رنگ پريدگي خزان را ادراك كرده باشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست
به خيانتكاري چون تو ديگر هرگز اعتماد نخواهم كرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دانه هايي از عشق كاشتم
و خوشه هايي از غم برداشتم
خيانت
تكرار
و رويش نفرت. ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هميشه تاريكي كريه نيست !
آبروي نور را برده اين خيانت روشن.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرچه ها ميكنم
گرم نميشود خاطرم
بوي تعفن خيانت از دهانم ميآيد
هــــــــــا....
خاطر من و
خيال تو و
خيل خيانت ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


خيانت تنها اين نيست كه شب را با ديگري بگذراني ، خيانت مي تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خيانت تنها اين نيست كه دستت را در خفا در دست ديگري بگذاري ، خيانت مي تواند جاري كردن اشك بر ديدگان معصومي باشد . (شكسپير)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : اس ام اس خنده دار و جوك جديد
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir