بلاقا گؤره

یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
جكستان پَــ نَــ پَــ
جكستان پَــ نَــ پَــ
آنا یارپاق       ایلگی      
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

sms روز مادر


عطر همه گل ه
ياس ها عطرشان را از بوي تن تو به عاريت مي گيرند. شبنم، گل واژه اشك هاي توست اي شقايق دشتستان صبوري؛ اي هم آغوش پروانه ها؛ اي صفاي گل سرخ؛ اي نرگس عشق؛ اي اقاقياي محبت؛ تو شميم گل محمدي و رايحه گل نسترني. مادر، تو از
همه گل ها زيباتر و از همه آنها خوش بوتري، در سالروز ياد تو، عطر همه گل هاي شكفته را نثار وجودت مي كنم.
==============

سرو سايه گستر زندگي
مادر، تو كتاب هميشه گشوده ايثاري. تو در مزرعه زندگي مان بذر سپيده و مهر مي كاري. تو چون آسمان زلالي و چون باران بخشنده. مادر قامت تو قيامت عشق است. اي سرافرازترين سر و سايه گستر زندگي ام. در وصف تو، كلمات عقيمند و واژگان
محدود. اي خوب ترين، اي رئوف ترين سرچشمه مهرباني ها، اي ساكن كوي مهتاب، اي آب و آيينه و آفتاب، نام بلندت جاودان و كتاب وجودت به شيرازه امن و امان خداوندي استوار و تلاش بي شائبه ات در بارگاه الهي پذيرفته باد.
==============

شگرفي عشق
همه مي شناسيمش؛ همو كه با شكوه مهرش عشق را معنايي ديگر مي بخشد و قلبش وسعت بي انتهاي صبر و مهرباني است و شانه هاي پرصلابتش مأمن مهر و صفا، و چشم هاي پرفروغش سرچشمه احساس و گذشت است. مادر، مهر كيشي
است كه با شمع وجودش به محفلمان روشني مي بخشد و با گلخند محبت اش رنگ غم را از چهره مان مي زدايد و تبسمي از شادماني بر دل هايمان مي نشاند و با دستان پر سخاوتش، چتري سايه گستر ساخته است تا هيچ سختي را حس نكنيم. او
به را ستي تنديس همه خوبي هاست.
==============

نيكي به پدر و مادر پس از مرگ
پدر و مادر ما، پس از مرگ، بي نواتر و نيازمندتر از هميشه اند. دستشان كوتاه گشته و فرصت عمل براي آنان تمام شده است و چشم به راه احسان ما هستند. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم فرمودند: «سرور نيكوكاران، در روز قيامت، مردي است
كه پس از مرگِ پدر و مادرش به آنان، نيكي كرده باشد».
مردي درباره نيكي كردن به پدر و مادر، پس از مرگ، از حضرت رسول صلي الله عليه و آله وسلم سؤال كرد. حضرت اين وظايف را معين كردند: .. نماز خواندن براي آنان؛ .. آمرزش خواستن براي آنان؛ .. وفا كردن به پيمان هايشان؛ .. بزرگداشت دوستان
آنان.
==============

بر مزار تو
مادر، مي خواهم با اشك هايم، گلي بپرورم به رنگ خون دل و به قامت هزاران دريغ و آه، و روز مادر، بر مزارت گذارم. مادر، در اين روز، آهم را بنگر و دريغم را شاهد باش. هنوز باور ندارم كه تو رفته اي. هنوز دست احساس تو را حس مي كنم. تو زنده اي!
==============

زيارت قبور پدر و مادر
يكي از سنت هاي اسلامي، زيارت قبر پدر و مادر است. عمل به اين سنت، هم پيوند با پدر و مادر را پس از مرگ نگاه مي دارد و هم يكي از شيوه هاي احسان و نيكي كردن به پدر و مادر است؛ به ويژه اگر زائر قبور، براي آنان از خداوند، درخواست آمرزش كند
و به قرائت قرآن پردازد.
==============

عاشقانه ترين غزل
مادر، تو كتاب نامكتوب مرارت هايي، تو ديوان محبت هايي، تو ناب ترين واژه شعر خلوصي؛ تو بلندترين داستانِ حماسيِ ايثاري. اي قصيده بلند عشق؛ اي عاشقانه ترين غزل؛ اي مثنوي رنج ها؛ تو بيت الغزل از خودگذشتگي هستي؛ تو قافيه احساس قلب
مني؛ تو منظومه بلند فضيلت هايي تو بهترين بيت رباعي محبتي.
مادر، شعر وجود تو را، واژه واژه مي نوشم و رعناترين غزال غزل هايم را به سويت روانه مي كنم. دو بيتي هاي احساسم را همراه با شادمانه ترين ترانه فصل هاي زندگي ام، نثار دل بهاري ات مي كنم. اي بهترين شعر زندگي، روزت مبارك باد.
==============

حكايت
وقتي به جهل جواني بانك بر مادر زدم، دل آزرده به كنجي نشست و گريان همي گفت: مگر خُردي فراموش كردي كه دُرْشتي مي كني؟
چه خوش گفت زالي به فرزند خويش چو ديدش پلنگ افكن و پيل تن
گر از عهد خُرديت ياد آمدي كه بيچاره بودي در آغوش من
نكردي درين روز بر من جفا كه تو شير مردي و من پير زن
==============

زلال هرچه عشق
مادر! تو پروانه دشت ايثاري؛ شمع فروزان محفل مايي؛ تو عطر خوش بوي همه گل هايي. در ژرفاي ديدگانت، رودي از محبت موج مي زند و دستان مهربانت سهمي از سخاوت آفتاب دارد. تو چون دريا بي دريغ، پايان نداري. تو زمزمه هرچه محبتي؛ عطر هرچه
رازي؛ زلال هر چه عشقي؛ تو بلور شفاف خلوصي؛ وسعت بي كران مهرباني و صبري.
من لطافت نسيم، سيپدي سپيده، نستوهي كوه و صداقت آيينه را در تو مي نگرم. مادر، گلبرگ ها بر دستانت بوسه مي زنند؛ درياها به تو غبطه مي خورند؛ بادها نام تو را تا عرش خدا مي برند؛ و ملكوتيان بر تو درود مي فرستند. خدا بهشتش را به زير پاي
تو مي بخشد. تو به راستي شكوه مندترين واژه شگرف آفرينشي.
مادر در نگاه ديگران
فساد مادر، با فساد نسل برابر است.
(ساموئل اسمايلز، نويسنده اسكاتلندي)
==============

مادر با يك دست گهواره، و با دستي ديگر جهان را تكان مي دهد.
(ناپلئون بناپارت، امپراطور فرانسوي)
==============

كودك، مادرش را از لبخندش مي شناسد.
(ورژيل، شاعر رومي)
==============

خدا مي خواست همه جا جلوه كند، مادر را آفريد.
(عربي)
==============

مهرباني پدر از قله فراتر است، مهرباني مادر از اقيانوس عميق تر است.
(ژاپني)
==============

وقتي بچه زمين مي خورد، مادر گريه مي كند؛ وقتي مادر زمين مي خورد، بچه مي خندد!
(افريقايي)
==============

شعر زيباي محبت مادر
بي محبت مادر/ يك قنات بي آبم
مثل راه بي مقصد / مثل عكس بي قابم
بي محبت مادر / از شكوفه ها دورم
يك كبوتر بي بال / يك چراغ بي نورم
بي محبتِ مادر / چون لبان بي لبخند
ساكتم و غمگينم / مثل بلبلي در بند
بي محبت مادر / در دلم صفايي نيست
از بهار در قلبم / هيچ رد پايي نيست
در زيباترين واژه بر لبان آدمي واژه مادر است. زيباترين خطاب مادر جان است.
مادر واژه ايست سرشار از اميد و عشق. واژه اي شيرين و مهربان كه از ژرفاي جان بر مي آيد. روزت مبارك مادر
==============

زن هستي ساز و نظم ده و مهر گستر است ســـرچشمهء محبت و الطاف داور است بهر صفا و لطف خـــدا عشق مظهر است بعد از خـدا به سجده بوَد زآنكه مادر است
==============

به ياد مي آورم لحظه هاي فراز را كه صداي او اعتبارم مي بخشيد و لحظه هاي نشيب را كه اعتمادم به ياد مي آورم افراي افراشته اي را به ياد مي آورم مادرم را …
==============
آسودگي از محن ندارد مادر. آسايش جان و تن ندارد مادر .دارد غم و اندوه جگر گوشه خويش ورنه غم خويشتن ندارد مادر
==============

مادر اي لطيف ترين گل بوستان هستي
تو شگفتي خلقتي
تو لبريز عظمتي
تو را دوست دارم و مي ستايمت!
دست بر دعا بر مي دارم و از خداي يگانه برايت بركت,رحمت و عزت مي طلبم.
==============

مادراي معني ايثار تو گل باغ خدايي
توي روزگار غربت با غم دل آشنايي
مينويسم ازسرخط مادر اي معني بودن
مينويسم تا هميشه توئي لايق ستودن
==============

آسماني پر از ستاره، دشتي پر از گل،
تقديم به آني كه بهشت زير پايش جا دارد
به مادرم…
كه مهرش تا ابد در دلم جاي دارد.
==============
روز زن مبارك باد…
با دادن يك هديه خود را يك سال بيمه بدنه و اعصاب كنيد
==============

مادرجون اين دسته گل تقديم تو،به شرط اونكه تو خودت گل باشي و من خاك زير پات
==============

مي دوني فرق روز پدر با روز مادر چيه ؟روز مادر طلا فروشي ها شلوغ مي شه . اما روز پدر جوراب فروشي ها .حالا مي دوني شباهتشون چيه ؟ پول هر دو از جيب بابا مي ره !!!
==============

مادر:
كاشكي مي شد بهت بگم
چقدر صدات و دوست دارم
لالايي هات و دوست دارم
بغض صدات و دوست دارم
==============

شد جهان پرشور و غوغا
صفحه ي گيتي مصفا
بيت احمد طور سينا
پا نهد زهـــرا به دنيا
==============

ننه جون خيلي آقايي…. از ته دل دوستتتتتتت دارم!!!
==============

مادر،
اي لطيف ترين گل بوستان هستي،
اي باغبان هستي من،
گاهِ روييدنم باران مهرباني بودي كه به آرامي سيرابم كند.
گاهِ پروريدنم آغوشي گرم كه بالنده ام سازد
خداوندا زيباترين لحظه ها را نصيب مادرم كن
كه زيباترين لحظه هايش را به خاطر من از دست داده است . . .
مادرم دوستت دارم ، روزت مبارك
==============
تو گلي خوشبو از بهشت خدايي كه گلخانه دلم از عطرتو سرشار است
از تبار فاطمه اي وگويي وجود تو را با مهر فاطمه سرشته اند
پس هميشه دعايم كن چراكه دعايت سرمايه فرداي من است.
روزت مبارك
==============
مادر اي پرواز نرم قاصدك
مادر اي معناي عشق شاپرك
اي تمام ناله هايت بي صدا
مادر اي زيباترين شعر خدا
روزت مبارك
==============
مادر تنها كسي است كه ميفهمد ما چه نمي گوييم . . .
==============
مادر بر من روزگاران گذشته
ليك چه خوشبختم كه دستانم بوى تو را ميدهند هنوز . . .
==============
مادر تنها كسيه كه ميتوني براش ناز كني
سرش داد و بيداد راه بندازي، باهاش قهر كني!
اما با اينكه تو مقصر بودي بازم با يه بشقاب غذا
با لبخند مياد و ميگه: با من قهري با غذا كه قهر نيستي . . .
==============


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : اس ام اس جديد روز مادر و روز زن
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir