بلاقا گؤره

یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
جكستان پَــ نَــ پَــ
جكستان پَــ نَــ پَــ
آنا یارپاق       ایلگی      

اس ام اس فلسفي جديد ارديبهشت ماه ، اس ام اس عرفاني جديد ارديبهشت ماه91
وقتي تنها شدي بدون كه خدا همه رو بيرون كرده ، تا خودت باشي و خودش . . .
.
.
.
اس ام اس فلسفي جديد ، اس ام اس عرفاني جديد
از خدا ميخواهم آنچه را كه شايسته توست به تو هديه بدهد
نه آنچه را كه آرزو داري ، زيرا گاهي آرزوهاي تو كوچك است و شايستگي تو بسيار . . .
.
.
.
اس ام اس فلسفي جديد ، اس ام اس عرفاني جديد
چه بسيار كساني كه زياد حرف ميزنند بي آنكه چيزي بگويند
و چه كم اند كساني كه كم حرف ميزنند اما بسيار ميگويند . . .
.
.
.
اس ام اس فلسفي جديد ، اس ام اس عرفاني جديد
يادت باشه كه :
در زندگي يه روزي به عقب نگاه ميكني . به آنچه گريه دار بود ميخندي . . .
.
.
.
اس ام اس فلسفي جديد ، اس ام اس عرفاني جديد
آدمي را آدميت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هيزم است . . .
.
.
.
اس ام اس فلسفي جديد ، اس ام اس عرفاني جديد
با قناعت امور بگذران ، تا پادشاه خود باشي . . .
ادامه در لينك زير
.
.
.
اس ام اس فلسفي جديد ، اس ام اس عرفاني جديد
تا كي غم آن خورم كه دارم يا نه / وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه
پر كن قدح باده كه معلومم نيست / كين دم كه فرو برم برارم يا نه . . .
از مخالفت مهراس ، چرا كه بال ها در خلاف باد به پرواز در مي آيند . . .
.
.
.
اس ام اس فلسفي جديد ، اس ام اس عرفاني جديد
اگر شيري درنده در برابرت باشد ، بهتر از آن است كه سگي خائن پشت سرت باشد . . .
.
.
.
اس ام اس فلسفي جديد ، اس ام اس عرفاني جديد
جايگاه انسانيت هركس ، قلب خاموش اوست ، نه دهان پر حرفش . . . (خليل جبران)
.
.
.آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : اس ام اس فلسفي جديد ارديبهشت ماه ، اس ام اس عرفاني جديد ارديبهشت ماه91
یارپاق لار : 1 2 3 4
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir