بلاقا گؤره

یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
جكستان پَــ نَــ پَــ
جكستان پَــ نَــ پَــ
آنا یارپاق       ایلگی      
جمعه 15 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

چندين شعر زيبا درباره خيانت

من به يادت بودم
اما تو بي احساس
به منو احساسم
تو خيانت كردي باز
يادم از يادت رفت
بي صدا قلبم مرد
من شدم تنها تر
خاطراتت رو غم برد
بي هوس عاشق بود
اين دل بيچارم
از هوس تو رفتي
من هنوز بيمارم
بي خداحافظ بود
رفتنت از پيشم
دور ميشيو من
بي صداتر ميشم
به تو مديونم من
عشقو يادم دادي
عاشقت بودم من
تو به بادم دادي .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خيانت كرده اي آري
ولي گويم نفهميدي
بدي از كار من بوده
كه تو اينگونه رنجيدي
ز تو قديس تر هرگز
نديدم من به جان تو
تو گريه مي كني اما
گمانت هست كه خنديدي
وفا را من ز تو ديدم
به اسم بي وفائيها
همين بود آنجه من كردم
همان بود آنچه تو ديدي
چرا بازي كني با من
خيانت از توئي هرگز
فقط يك لحظه دور از من
به يك بيگانه خنديدي ...

* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مي روي و در بيراهه ي خيانت گم ميشوي
مي روي و هر قدمت آفتي است و هر نگاهم شكايتيست
هراس بر وجودم چنگ مي زند
مرغ شوم بر ويرانه ها مي خواند
سياهي جان مي گيرد
و سايه چركين خيانت تمامي سطح آبي قلبم را مي پوشاند
باتلاق رذالتها تو را مي بلعد و تو نيز تمامي روشني ها را
ومن تنهاتر از هر غروب ديگري دست بر تن خاك مي كشم و بنگر بر زبانه هاي آتش درونم كه به كبريت تو جان گرفت و جانم سوزاند. .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شاديت را ز دور ميبينم
بانگ خندان صدايت
بر دلم ميكوبد
چه صداي زشتي
چه نواي شومي
مشت بي رحم خيانت
به سرم ميكوبد
من از اين درد به خود ميپيچم
همچو كرمي زخمي
چشم مست تو براي دگري ميخندد
و براي من ِ عاشق
درد بي رحم سياهي ست
كه بر اين جان ترك خورده روان ميسازي
چشم غمگين دلم پر خون است
دل من ميشكند از
ياد آن ايّامي
كه به روي پدرم جوشيدم
به تن ِ پير ِ چروكيد? او
رخت غم پوشيدم
رسم غفلت اين است
گله اي از تو ندارم هرگز
هستيم را به تو بخشيدم ليك

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خيانت ديدم وُ گفتم : تلافي مي كنم من هم
اگر با ديگري باشم؛ سبك تر مي شود دردم
خيانت كردم اما تو؛ ز من با طعنه پرسيدي :
چرا با اينكه بيزاري دچار ترس و ترديدي؟
خيانت كردي و چون ابر؛ به شَكَّم گريه باريدم
خيانت كردم وُ اشكي به چشمانت نمي ديدم
تلافي كردم و دردي فزون گرديده بر دردم
درونت از غمم خاليست ؛ خيانت من به خود كردم
گناهت گردنم مانده ؛ چه تاواني كه پس دادم
چه كردم با خيالاتم ؛ نخواهد رفت از يادم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خيانت كرده ام .... آري
و بر عشق تو مي خندم
دو چشمت را خودم امشب
به روي خويش مي بندم
خيانت كرده ام .... آري
نمي داني و مي گويم
بدان راهي دگر بي تو
براي عشق مي جويم
وفايم را نديدي كه
خيانت را ببين حالا
دل تنگم نديدي كه
دل سنگم ببين اما
نديدي غرق احساسم
نديدي گريه هايم را
خيانت كرده ام تا تو
ببيني خنده هايم را
خيانت كرده ام .... آري
چه خشنودم كه مي داني
مكن انديشه باطل
كه قلبم را بسوزاني

امانت داده بودم دل
به دستانت نفهميدي؟
چه آوردي به روز دل

در غوغاي زندگي تا سكوت مرگ دوستت دارم ، تاوان آن هر چه باشد ، باشد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : اس ام اس خنده دار و جوك جديد
جمعه 15 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

اس ام اس خنده دار جديد 91

اي نارفيق.. به كدامين گناه ناكرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادم
زير پايم را زود خالي كردي . سلام پر مهرت را باور كنم.يا پاشيدن زهر خيانتت را

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نمي بخشمت به خاطر تمام خنده هايي كه از صورتم گرفتي ، به خاطر تمام غم هايي كه بر صورتم نشاندي ، نمي بخشمت به خاطر دلي كه برايم شكستي ، به خاطر احساسي كه برايم پر پر كردي ، نمي بخشمت به خاطر زخمي كه با خيانت بر وجودم تا ابد نشاندي ،

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به ديواري تكيه بدي كه يه بار زير آوار خيانتش
همه وجودت له شده ....

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
حيران شده ي گريه ي پنهاني خويشم
آرامشي از لحظه ي طوفاني خويشم
پنهان شدي و فكر خيانت به سرم زد
شرمنده ي اين حالت شيطاني خويشم ..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر كسي يكبار به تو خيانت كرد اين اشتباه از اوست ، اگر كسي دوبار به تو خيانت كرد اين اشتباه از توست ! (شكسپير)


كاش هرگز در محبت شك نبود ، تك سوار مهرباني تك نبود ، كاش بر لوحي كه بر جان دل است ، واژه تلخ خيانت حك نبود .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بي وفايي كن وفايت مي كنند ، با وفا باشي خيانت مي كنند ، مهرباني گرچه آيينه ي خوشيست ، مهربان باشي رهايت مي كنند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر آنكه از رفاقت دم ميزند / ولي ناخودآگاه از خيانت دم ميزند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بلرزيد كوه ها از غم ، خيانت را رصد كردند / ميان آسمان عشق به ماه من حسد كردند

بغريد رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسيد / قيامت كرد زمين وقتي ، ستاره ماه را ديد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نفرين به تو كه با زيباترين نقاب به چهره دوست درامدي. نفرين بر آن مرامي كه اينگونه به اعتمادم خيانت كرد
نميبخشمت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو روزگار رفته ببين چي سهم ما شد ...

از عاشقي تباهي

از زندگي مصيبت

از دوستي شكست و

از سادگي خيانت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرا صد بار از خود براني دوستت دارم ، به زندان خيانت هم كشاني دوستت دارم ، چه سود از مهر ورزيدن ، چه حاصل از وفا كردن ، مرا لايق بداني يا نداني دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : اس ام اس خنده دار و جوك جديد
جمعه 15 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

اس ام اس خنده دار 91

بندگي كن تاكه سلطانت كنند
تن رها كن تا همه جانت كنند
سر بنه در كف ، برو در كوى دوست
تا چو اسماعيل ، قربانت كنند
بگذر از فرزند و مال و جان خويش
تا خليل الله دورانت كنند
عيدتون مبارك
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اي تو جان نوبهاران، خوش رسيدي، خوش رسيدي!
اي تو شور آبشاران، خوش رسيدي، خوش رسيدي!
آمدي چون ماه تازه، تيغ بر كف، خنده بر لب
آمدي اي عيد قربان! خوش رسيدي، خوش رسيدي!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عيد است بيا بخانه ام قهر مباش
مغرور ترين دختر اين شهر مباش
قربان تو گردم روز عيد قربان
عيدانه بده و تلخ چون زهر مباش . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نام نويسي جهت اعزام فوري به حج تمتع امسال شروع شده است جهت اقدام به دفتر تهيه و توزيع چهار پايان جهت ذبح در عيد قربان اقدام فرمائيد !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر زنده اي sms بده (طرح آمار گيري از بازماندگان عيد قربان)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نگارا عيد قربان است قربانت شوم يا نه ؟
نگفتي يك دمي آيا كه مهمانت شوم يانه ؟
براي طوف كويت جامه احرام بر بستم
گداي دوره گرد گوشه خوانت شوم يانه ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به حرمت گوسفندي كه جانه حضرت اسماعيل رو نجات داد 7 مرتبه بگو بع بع وبراي 7 گوسفند ديگر ارسال كن .حتما بفرست حاجت ميگيري
نخند بع بع كن .يه نفر كوتاهي كرد بعد 7 روز عر عر ميكر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
يه پيشنهاد برات دارم ! بيا اين يكي دو زوره رو به جاي بع بع ، ار ار كن ! شايد شانس بياري نفهمن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خيانت واژه ي تلخي ست ، حقيقتي زهرآگين ،
فرود دشنه، پي در پي ، بر پيكره ي دوستت دارمها ،
هرگز تبرئه اي نيست
آنكه را كه را چنين به كشتن قلب آهنگين عشق برخاست و دلي را كه پژمرد ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر كه را ديدم خيانت كرد و رفت
هر كه با من بود يار من نبود
هر كه آمد بر دلم زخمي گذاشت
خود ندانستم از اين غمها چه سود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با عشق به من به من خيانت كردي
دل دادم و تو رد امانت كردي
رفتي و چه آسوده ز من دل كندي
هر دو قلمت خورد اگر برگردي !! ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
كسي كه رنگ پريدگي خزان را ادراك كرده باشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست
به خيانتكاري چون تو ديگر هرگز اعتماد نخواهم كرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دانه هايي از عشق كاشتم
و خوشه هايي از غم برداشتم
خيانت
تكرار
و رويش نفرت. ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هميشه تاريكي كريه نيست !
آبروي نور را برده اين خيانت روشن.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرچه ها ميكنم
گرم نميشود خاطرم
بوي تعفن خيانت از دهانم ميآيد
هــــــــــا....
خاطر من و
خيال تو و
خيل خيانت ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


خيانت تنها اين نيست كه شب را با ديگري بگذراني ، خيانت مي تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خيانت تنها اين نيست كه دستت را در خفا در دست ديگري بگذاري ، خيانت مي تواند جاري كردن اشك بر ديدگان معصومي باشد . (شكسپير)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : اس ام اس خنده دار و جوك جديد
جمعه 15 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

اس ام اس خنده دار و جوك جديد

خيانت واژه ي تلخي ست ، حقيقتي زهرآگين ،
فرود دشنه، پي در پي ، بر پيكره ي دوستت دارمها ،
هرگز تبرئه اي نيست
آنكه را كه را چنين به كشتن قلب آهنگين عشق برخاست و دلي را كه پژمرد ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر كه را ديدم خيانت كرد و رفت
هر كه با من بود يار من نبود
هر كه آمد بر دلم زخمي گذاشت
خود ندانستم از اين غمها چه سود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با عشق به من به من خيانت كردي
دل دادم و تو رد امانت كردي
رفتي و چه آسوده ز من دل كندي
هر دو قلمت خورد اگر برگردي !! ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
كسي كه رنگ پريدگي خزان را ادراك كرده باشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست
به خيانتكاري چون تو ديگر هرگز اعتماد نخواهم كرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دانه هايي از عشق كاشتم
و خوشه هايي از غم برداشتم
خيانت
تكرار
و رويش نفرت. ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هميشه تاريكي كريه نيست !
آبروي نور را برده اين خيانت روشن.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرچه ها ميكنم
گرم نميشود خاطرم
بوي تعفن خيانت از دهانم ميآيد
هــــــــــا....
خاطر من و
خيال تو و
خيل خيانت ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خيانت تنها اين نيست كه شب را با ديگري بگذراني ، خيانت مي تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خيانت تنها اين نيست كه دستت را در خفا در دست ديگري بگذاري ، خيانت مي تواند جاري كردن اشك بر ديدگان معصومي باشد . (شكسپير)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگي‌تان به زيبايي گلستان ابراهيم و پاكي چشمه زمزم

مبارك باد عيد قربان، نماد بزرگترين جشن رهايى انسان از وسوسه هاى ابليس

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نگارا عيد قربان است قربانت شوم يا نه ؟
نگفتي يك دمي آيا كه مهمانت شوم يانه ؟
براي طوف كويت جامه احرام بر بستم
گداي دوره گرد گوشه خوانت شوم يانه ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عيد قربان است و تو بايد اسماعيلت را قرباني كني اسماعيل تو چيست؟معشوقت؟ خانواده ات؟ آبرويت؟ ، شغلت؟ پولت؟ جانت؟
.
.
.
نيازي نيست كه كسي بداند ، بايد خود بداني و خدا

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوشا آنان كه با حق آشنايند
مطيع محض فرمان خدايند
چو ابراهيم اسماعيل خود را
فداي امر الله مي نمايند

عيد سعيد «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارك

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عيد ايمان و امتحان، عيد ايثار و احسان، عيد قربت و قربان،
عيد خليل رحمان، عيد شكست شيطان بر جنابعالي و خانواده محترمتان مبارك.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نشانم ده صراط روشنم را
خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خليلم
به قربانگاه مي آرم «منم» را
قربان، عيد سر سپردگي و بندگي مبارك

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدايا قسمت مي دهم هر لحظه كمكم كني تا نفسم را
به قربانگاه درگاهت عرضه كنم و تو قرباني شدن و نلرزيدن و نلغزيدن را عنايت فرما.
*عيد سعيد قربان مبارك*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *آرديني اوخو

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : اس ام اس خنده دار و جوك جديد
یارپاق لار : 1
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir